Vai obligāti jāiesniedz EKA čeki par degvielas uzpildi izdevumu uzskaitei un priekšnodokļa atskaitīšanai, ja katru mēnesi firma saņem rēķinu par iegādāto degvielu (ar pārskatu par iegādātās degvielas apjomu un dienām) no degvielas tirdzniecības kompānijas? Paldies!