Kā viens no grāmatvedības ikdienas problēmjautājumiem ir saņemtie attaisnojuma dokumenti no avansa norēķinu personām - darbiniekiem. Tas var būt gadījumos, kad darbinieks iegādājas darba vajadzībām nepieciešamās izejvielas vai materiālus, kancelejas preces u.c., kā arī izdevumi, kas rodas komandējumu laikā. Taču ko darīt gadījumā, ja šajos dokumentos trūkst visu obligāto rekvizītu, kas ikdienas praksē ir diezgan bieži sastopama problēma? Vai pastāv kādi izņēmumi? Ko darīt, ja prece iegādāta internetā? Atbilde uz šiem jautājumiem nav viennozīmīga, jo katram speciālistam ir savs viedoklis šajos jautājumos. Tomēr pēdējā laikā tiesu praksē darījumu atzīst par notikušu, ja tam trūkst nenozīmīgu rekvizītu, bet var identificēt preci. Taču atbildīgajai personai iestājas administratīvā atbildība.