Mums kā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam ilgā laika posmā ir uzkrājušies ļoti daudz klientu dokumentu, ko klienti, aizbildinoties ar vietas trūkumu, atsakās ņemt pie sevis. Vai to dokumentāciju, kas ir līdz 01.01.2008. (kas pārsniedz 5 gadu glabāšanas termiņu), rakstiski vienojoties ar klientu, varam iznīcināt?