Uzņēmumā ir aptuveni 1500 pamatlīdzekļu vienības. Inventarizācijas aktus veido grāmatvedības programmā. Vai, aizpildot inventarizācijas aktus, faktiskie dati ir obligāti jāpilda manuāli par katru pamatlīdzekļu vienību, vai drīkst to darīt datorizēti?