Uzņēmums (parādnieks) apmaksāja parādu, pamatojoties uz e-pastā saņemto informāciju par parāda piedziņu. Kad palūdzām izrakstīt rēķinu (jo pamatparādam nāca klāt arī parāda piedziņas izdevumi), inkaso kompānija paziņoja, ka grāmatvedībā pietiek tikai ar e-pasta vēstuli un rēķinu izrakstīt nevar. Vai drīkst veikt grāmatojumus, pamatojoties uz e-pasta vēstuli?