Darbinieks tika atbrīvots no darba 2020. gada 14. augustā. Savukārt 2020. gada 25. augustā atkal pieņemts darbā tajā pašā uzņēmumā. Vai par darba periodu līdz 2020. gada 14. augustam jāsniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām līdz nākamā mēneša 15. datumam? Valsts ieņēmumu dienesta (VID) inspektore uzstāj, ka jāsniedz. Tātad nākamajā paziņojumā par 2020. gadu augusta ienākums būs jādala un jānorāda atsevišķi algas daļa no 2020. gada 25. augusta. Man tas nešķiet loģiski.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17. panta 7. daļā noteikts, ka paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām par to darbinieku, ar kuru darba attiecības nav pastāvējušas līdz gada beigām, darba devējs iesniedz VID līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanas mēnesim. Kā pareizi rīkoties minētajā situācijā?