Darba devējs uzdāvina darbiniekam dāvanu karti 15 eiro apmērā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 18.2 9. apakšpunktu, par dāvanu, kuras kopējā vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 15 eiro, nodoklis nav jāmaksā. Vai šīs dāvanas vērtība ir jāuzrāda paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām? Vai šādas dāvanas vērtība ir jāiekļauj vidējās izpeļņas aprēķinā?