Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 7.pantu maksātāja gada ienākums ir visa taksācijas perioda (kalendārā gada) laikā iegūto naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums. Tas nozīmē, ka jebkura izmaksātā nauda tiek uzskatīta par ienākumu.