Šajā gadā mūsu uzņēmums pārgāja uz jaunu programmu un tika mainīta metode, ar kādu tiek veikta rezervju kustības uzskaite. Agrāk mēs veicām uzskaiti ar rezervju nepārtrauktās inventarizācijas metodi, t.i., rezervju uzskaites kontā 2130. Materiāli atbildīgā persona par noteiktu laika periodu sagatavoja atskaiti, kur tika atspoguļoti atlikumi uz perioda sākumu, preces ienākšana, galīgās cenas noteikšana, realizācijas ieņēmumi, preces atgriešana, pārcenošana un atlikumi uz perioda beigām. Šajā gadā, lai veiktu rezervju uzskaiti, mēs pielietojam periodiskās inventarizācijas metodi, t.i.,saņemot rezerves, tās uzreiz tiek norakstītas izdevumos. Jautājums: Vai pašreiz ir nepieciešams pieprasīt no materiāli atbildīgām personām preču materiālo atskaiti? Nevienā normatīvajā aktā es neatradu tādu obligātu dokumentu kā materiāli atbildīgas personas atskaiti. Bet, ja atskaites nebūs, vai netiek zaudēta grāmatvedības kontrole pār materiāli atbildīgo personu, vai būs iespējams juridiski izvirzīt šai personai pretenziju?