Vai par valdes locekli ir jāiesniedz darba devēja ziņojums, ja uzņēmumā ir tikai valdes loceklis un viņam netiek izmaksāts atalgojums?