Vai, veicot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksu skaidrā naudā pašvaldības kasē, NĪN maksātājam obligāti ir jāizsniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrēta darījumu apliecinoša kvīts? Vai maksātājam kā izdevumus attaisnojošs dokuments der arī no NĪN administrēšanas programmas "NINO" izdrukāta kvīts? Programma ir licencēta, un to plaši pielieto pašvaldības NĪN administrēšanas vajadzībām.