Vai gada beigās par darbiniekiem ieturētajām summām, kas gada laikā ir pārskaitītas tiesu izpildītājiem, Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz  “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām”? Kāds ienākumu veida kods jāpielieto?