Uzņēmums ir noslēdzis līgumu par telpas nomu ar vairākiem iznomātājiem. Lielākā daļa iznomātāju rēķinus par telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem atsūta skenētā veidā vai pa faksu. Katru reizi nākas rakstīt e-pastu iznomātājiem, lai  atsūta pa pastu oriģinālus  parakstītus rēķinus. Sakiet, lūdzu, ja ir noslēgts līgums ar iznomātajiem, vai pietiek ar to, ka atsūta rēķinus skenētā veidā vai pa faksu, vai tomēr ir jāprasa, lai atsūta oriģinālus rēķinus pa pastu? Rēķiniem, kas tiek atsūtīti pa faksu vai skenētā veidā (kopijas), nav juridiska spēka? Mums kārtība ir tāda - līgums ir noslēgts, vadība akceptē ar savu parakstu skenēto vai pa faksu sūtīto rēķinu, kā arī grāmatvede akceptē ar savu parakstu rēķinu saņemšanu. Bet ar šādu rēķinu kopiju jau nevar iet uz tiesu un izmantot kā pierādījumu?