SIA A ir noslēdzis ar pašnodarbināto personu (pats maksā nodokļus) uzņēmuma līgumu par kurjera pakalpojumiem. Mēneša beigās pašnodarbinātais iesniedz  SIA A rēķinu par pakalpojumiem. Pašnodarbinātais neiesniedz maršuta lapu (precīzāk nekādu atšifrējumu no kā sastāv rēķina izrakstītā summa) . SIA A arī nepieprasa maršuta lapu. Sakiet, vai SIA A, tikai pamatojoties uz rēķinu, var iekļaut šo summu ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos uzskatot , ka rēķina atšifrējums lai paliek kā komercnoslēpums (saskaņā ar Komerclikuma 19.pantu )?