Pēc sertificētas nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes publikācijas Vai par izmaksāto komandējuma dienas naudu ir jāiesniedz VID paziņojums? (iFinanses.lv, 21.06.2013.) redakcijā ir saņemti lasītāju jautājumi, kurā pausta neizpratne par publikācijā pausto viedokli, tāpēc lūdzām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) skaidrojumu jautājumā: Vai par izmaksāto komandējuma dienas naudu jāiesniedz paziņojums VID? Vai tiešām kompensācija ir ienākums nodokļu likumu izpratnē? Provinces VID jau pirms gadiem 5 centās iegalvot, ka ir. Galvaspilsētas semināros - gluži pretējo. Kā tad ir patiesībā?