Kā grāmatvedībā uzrādīt Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto subsīdiju algām? Kā aprēķināt darba samaksu par periodu, kad piešķirta subsīdija? Kā piemērot nodokļus un kā šo subsīdiju uzrādīt grāmatvedībā? Atbildes meklēsim, analizējot kāda lasītāja situāciju.