Uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) - 2010.pārskata gadu beidza ar 10 000 Ls zaudējumiem. 2011.gadā uzņēmums tika pārreģistrēts par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju, un 2011.gads tika noslēgts ar peļņu 8000 Ls, ar kuru tika nosegti 2010.gada zaudējumi. Rezultātā uzņēmumam paliek zaudējumi 2000 Ls. 2012.gadā SIA zaudēja MUN maksātāja statusu. Par kādiem zaudējumiem 2012.gadā SIA var koriģēt ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu?