Uzņēmums ir veicis darbinieku apdrošināšanu nelaimes gadījumiem (bez līdzekļu uzkrāšanas) par laika posmu no 22.03.2013.-21.03.2014. Apdrošināšanas prēmijas summa vienam darbiniekam ir Ls 12,72. Veicot algas aprēķinu par decembri, apdrošināšanas prēmijas maksājums neveido pārsniegumu, jo darbinieka darba alga par taksācijas gada mēnešiem ir Ls 4000, un 10% no bruto darba samaksas gadā ir Ls 400. Sastādot algu sarakstu decembrī, apdrošināšanas prēmijas summa tika norādīta ailē Ar nodokli neapliekamais ienākums aprēķina daļā un ailē Atvilkumi izmaksu daļā.