Jau gadiem ilgst diskusija, vai darījumi ar bankas karti ir vai nav avansu norēķins. Katrs diskusijas dalībnieks nereti pauž savu viedokli un pamato to ar dažādiem likumdošanas aktiem. Arī es nebūšu izņēmums! Tomēr jāņem vērā, ka likumdošana regulāri mainās, un tas, kas bija aktuāls vakar, vairs nav aktuāls šodien.

Lasām noteikumus!

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (MK noteikumi Nr.585) 8.1punktā ir noteikts: "Attaisnojuma dokumentam, kas sagatavots saistībā ar skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izlietojumu vai darbinieka izdevumu atlīdzināšanu, pievieno attiecīgos naudas izdevumus apliecinošos dokumentus."

Savukārt 8.4punktā (iekļauts noteikumos ar 08.01.2013.) paskaidrots: "Šo noteikumu izpratnē skaidrās vai bezskaidrās naudas avanss ir maksājums fiziskajai personai – uzņēmuma darbiniekam, valdes vai padomes loceklim, īpašniekam, dalībniekam vai biedram – uzņēmuma saimniecisko darījumu nodrošināšanai no uzņēmuma kases (skaidrā nauda) vai šīs personas bankas kontā no uzņēmuma bankas konta (bezskaidrā nauda), lai šī persona veiktu vienu vai vairākus maksājumus saskaņā ar doto uzdevumu (piemēram, komandējuma, preču iegādes vai pakalpojumu izmantošanas izdevumu segšanai). Citi uzņēmuma skaidrās vai bezskaidrās naudas maksājumi fiziskajai personai (piemēram, darba algas avanss vai samaksa, naudas aizdevums, individuālajam komersantam, individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai – līdzekļu izņemšana no saimnieciskās darbības) netiek uzskatīti par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu."