29.01.2016. ar uzņēmuma karti veikts maksājums veikalā, čeks ir, bet uzņēmuma bankas izrakstā šis darījums parādās tikai 02.02.2016. Kā šis darījums būtu jāgrāmato?