Pagājuši jau divi gadi, kopš stājās spēkā Starptautiskais finanšu pārskatu standarts 15 “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”, un uzņēmējiem praksē radušies vairāki jautājumi, piemērojot šo standartu.