Turpinām aizsākto tēmu par dažādiem nomas līgumiem un to atspoguļošana grāmatvedībā. Šajā rakstā piedāvājam ieskatu par finanšu nomas darījumu uzskaiti iznomātāja grāmatvedībā.

Turpmāk piemēra vienkāršošanai tiks izmantota fiksētā gada procentu likme, bet praksē nomas kompānijas nomas finansēšanas izdevumiem kā diskonta likmi parasti izmanto salikto procentu likmi, kas sastāv no mainīgās RIGIBOR vai EURIBOR procentu likmes un fiksētās likmes.