Turpinām aizsākto tēmu par dažādiem nomas līgumiem un to grāmatvedības uzskaites jautājumiem. Šajā rakstā vairāk par finanšu nomā saņemto aktīvu un saistību uzskaiti nomnieka grāmatvedībā un to atspoguļošanu finanšu pārskatā.

Turpmāk piemēra vienkāršošanai tiks izmantota fiksētā gada procentu likme, bet praksē nomas kompānijas nomas finansēšanas izdevumiem kā diskonta likmi parasti izmanto salikto procentu likmi, kas sastāv no mainīgās RIGIBOR vai EURIBOR procentu likmes un fiksētās likmes.