Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) pārdod sev piederošu nekustamo īpašumu - zemi. Pirkšanas-pārdošanas līgumā noteikts, ka samaksa tiek veikta 5 gadu laikā pa daļām. Īpašuma tiesības uz pircēju pāriet un zemesgrāmatā pircējs kā īpašnieks tiek ierakstīts pēc visas summas samaksas, t.i., pēc 5 gadiem. Šajā laika periodā pircējam tiek piešķirtas zemes lietošanas tiesības. Vai šajā gadījumā pirkuma summa jāatzīst kā nākamo periodu ieņēmumi un pamatlīdzeklis (PL) jāpārklasificē kā pārdošanai turēts PL? Kurā brīdī PL jānoraksta?