Uzņēmumā tiek veikts telpu remonts, un remonta laikā tiek bojātas grīdas. Apdrošināšanas kompānija samaksā uzņēmumam atlīdzību par šo bojājumu. Kā jāgrāmato saņemtā summa? Kā tā ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?