Uzņēmumam audita rezultātā papildus aprēķināti nodokļi – pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), kā arī soda nauda un nokavējuma nauda. Kā šie uzrēķini ir jāatspoguļo grāmatvedībā un, gadu noslēdzot, - gada pārskatā un UIN deklarācijā? Viss ir saprotami par soda un nokavējuma naudām - tās uzrādīsim UIN deklarācijas 05.rindā. Bet kur uzrādīt papildus aprēķinātos nodokļus? Arī tajā pašā rindā?