Latvija jau ilgāku laiku ir pievienojusies eirozonai, kas atvieglo norēķinus un samazina valūtas kursu svārstību radītos riskus sadarbībā ar eirozonas valstīm. Tomēr darījumi notiek arī ar citu lielvalstu (Krievijas, ASV u.c.) uzņēmumiem. Norēķinus šādos darījumos pārsvarā veic, izmantojot ASV dolāru vai citas valūtas. Tāpēc joprojām aktuāls ir jautājums par citu valūtu atspoguļošanu grāmatvedībā. Šoreiz skaidrojumu sagatavoju, kā piemēru izmantojot konkrētu lasītāja jautājumu.

Latvijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs – izraksta rēķinu Krievijas uzņēmumam. Rēķinā piemērotā valūta ir ASV dolārs, savukārt muitas eksporta deklarācijā summas norādītas, kā arī maksājums par preci veikts eiro:

  • rēķins izrakstīts 21.datumā par 31 435,69 USD. Lai konvertētu summu eiro, jāpiemēro 20.datuma valūtas kurss. Tādējādi summa eiro ir 29 256,11 EUR;
  • vērtība muitas eksporta deklarācijā – 28 988,24 EUR;
  • no pircēja saņemtā summa – 27 962,04 EUR.

Vai konkrētajā gadījumā jāņem vērā muitas eksporta deklarācijā norādītā summa, jo tā ir lielāka par summu rēķinā? Kura summa jāgrāmato kā ieņēmumi – 28 988,24 EUR vai 29 256,11 EUR?

Ja pircējs par preci maksā ASV dolāros izteikto summu, bet pēc konvertācijas Latvijas uzņēmuma bankas kontā tiek ieskaitīti tikai 27 962,04 EUR, lai gan rēķina summa ir 29 256,11 EUR, vai starpība jānoraksta zaudējumos?

Vai rēķinā summa jāuzrāda gan ASV dolāros, gan eiro?