Uzņēmums (SIA) piedalās izsolē par nekustamā īpašuma (NĪ) iegādi, iemaksājot drošības naudu, piemēram, 5000 Ls apmērā 2011. gada oktobrī. Izsole notika 2011. gada decembrī, un izsolē NĪ tika nosolīts par 55 000 Ls. 2012. gada janvārī tiek veikta atlikušās summas samaksa par NĪ, un NĪ tika iereģistrēts zemesgrāmatā. Jautājumi: 1. Kāds dokuments nepieciešams, lai grāmatvedībā būtu pierādījums, ka NĪ izsolē ir iegūts (nosolīts) par noteikto summu? 2. Kā pareizi būtu grāmatojama drošības nauda un atspoguļojams NĪ iegādes darījums?