Tiesu izpildītājam tika samaksāta nodokļu parāda piedziņas summa, un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu pārskata izdrukā var redzēt, ka tiesu izpildītājs to ir iemaksājis nodokļu parāda dzēšanai. Samaksu tiesu izpildītājam grāmatoju: D 77xx un K 23xx 2000 EUR (maksājumi tika veikti skaidrā naudā).

Bet, kā grāmatot tiesu izpildītāja tālāk veiktos maksājumus nodokļu parāda dzēšanai? Iespējams, ka mans grāmatojums varētu būt kļūdains. Lūdzu padomu!