Šveices uzņēmums (trešā valsts) piegādāja Latvijas uzņēmumam trenažierus par 13 685 EUR un izrakstīja par to rēķinu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Lietuvas uzņēmums nodrošināja transporta pakalpojumus par 550 EUR un arī izrakstīja rēķinu bez PVN. Latvijas uzņēmums avansa veidā samaksāja ievedmuitas nodokli 400 EUR un muitas PVN 3100 EUR. Latvijas muitā notika atmuitošana un izrakstīta muitas deklarācija ar šādu nodokļu aprēķinu: