SIA “B” saņēma no Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par atteikumu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN) konkrētiem darījumiem, kurus uzskatīja par nepamatotiem. SIA “B” uzsāka tiesvedību, bet vēlāk atsauca prasību un saņēma no tiesas lēmumu par lietas izbeigšanu. Kā iegrāmatot neatgriezto PVN summu uzņēmuma grāmatvedībā?