Tiek veikta sabiedrības nodalīšana – sadalāmā sabiedrība daļu savas mantas nodod 1 vai vairākām iegūstošajām sabiedrībām. Sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt. Tās pamatkapitāls ir 20 000 EUR, pamatlīdzekļu (PL) vērtība ir 100 000 EUR, kā arī sabiedrībai ir finanšu līzinga saistības 500 000 EUR apmērā. Kā sabiedrības nodalīšanu atspoguļot grāmatvedībā? Kā grāmatot finanšu līzinga saistības, ja puse no tām pāries jaunajai sabiedrībai? Kā grāmatot PL?