Līdz 2017.gada 31.decembrim uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) tika iegrāmatots izdevumos, un par tā summu tika samazināta bruto peļņa. Attiecīgi gada pārskata sastāvā tas tika norādīts peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) rindā “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu”. Kā, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, būtu pareizi grāmatot UIN no aprēķinātajām dividendēm un ārkārtas dividendēm? Izrādās, ka atbilde nav viennozīmīga – to meklēsim, analizējot lasītāja jautājumu.