Ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) palīdzību tika iegādāta ražošanas iekārta, kuras vērtība ir 100 000 eiro, no tiem 40 000 eiro ir LAD atbalsta summa, bet 60 000 eiro – pašu finansējums. Iekārtas lietderīgās lietošanas laiks ir 10 gadi. Kā veikt nākamo periodu uzskaiti? Vai 40 000 eiro jāsadala uz 10 vai pieciem gadiem, un tad jānoraksta nākamo periodu ieņēmumos?