SIA “A” sniedz pakalpojumu SIA “B” – transportlīdzekļa (kravas busa) noma. Cena par 1 dienu ir, piemēram, 100 EUR + pievienotās vērtības nodoklis (PVN), tātad 121,00 EUR. SIA “A” sagatavo rēķinu SIA “B”. Abas SIA vienojas, ka šāda cena ir pie nosacījuma, ka kravas buss tiek nomāts kopā ar degvielu, nepārsniedzot nobraukumu 100 kilometrus dienā. Taču SIA “A” pirms tam busā ir ielējusi degvielu. Kā šajā gadījumā SIA “A” norakstīt degvielu, uz kāda dokumenta pamata? Ceļazīmes šim uzņēmumam nav, jo nav šofera, kas tās rakstītu.