Tiek likvidēts maksātnespējīgs uzņēmums. Uzņēmumam ir negatīvs pašu kapitāls, saistības pret īpašnieku, radniecīgām sabiedrībām un nodokļu parādi. Nekādu aktīvu nav. Tā kā kreditori ir saistītās personas, nevienam nav arī cerību uz parāda atgriešanu. Vai var dzēst kreditorus, ja viņi atsakās no savām prasībām? Un ko var darīt ar uzkrāto rezervi – vai varam ar to segt uzņēmuma zaudējumus?