SIA valdes loceklis vairākus gadus nebija izmantojis atvaļinājumu. 2017.gadā daļu atvaļinājuma viņš izmantoja, savukārt neizmantoto daļu viņam izmaksāja kā atvaļinājuma kompensāciju, atbrīvojot valdes locekli no darba. 31.12.2017. alga un atvaļinājuma kompensācija, kas nav izmaksāta līdzekļu trūkuma dēļ, veido atlikumu:

  • K 5610 Norēķini par darba algu – 5000 EUR,
  • K 532x Uzkrātās saistības atvaļinājumiem (atvaļinājums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)) – 2000 EUR (summa nav precīza, jo darbiniekam noteikts summētais darba laiks).

Kontā 532x būtu jābūt 0 EUR, jo 31.12.2017. nav neizmantotu atvaļinājumu. Visu gadu šis konts nav koriģēts. 2016.gadā uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tika pārgrāmatoti kā uzkrātās saistības:

  • D 431x  Uzkrājumi,
  • K 532x.

Kā šajā gadījumā norakstīt uzkrātās saistības atvaļinājumiem, ja uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju vairs nav paredzēts koriģēt par šo summu? Kādi grāmatojumi jāveic?