Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) pārvērtēja nekustamo īpašumu, pamatojoties uz sertificētā vērtētāja atzinuma datiem. Vērtību palielinot, piemēram, par 200 000 eiro, uzreiz palielinājās arī lietošanas laiks. Pārvērtēšanas brīdī tika veikts grāmatojums:

  • D Nekustamais īpašums,
  • K Pārvērtēšanas rezerve pašu kapitāla sastāvā.

Vai palielinātais nolietojums turpmāk samazinās peļņu, kas nozīmē, ka dibinātāji saņems mazāk dividendes? Vai kaut ko noraksta arī no pārvērtēšanas rezerves uz ienākumiem? Vai tas nozīmē, ka būs lielāka dividendēs sadalāmā peļņa? Vai arī viss, kas saistīts ar pārvērtēšanu, neietekmē dividenžu izmaksu?