Sabiedrība saviem darbiniekiem ir noslēgusi dzīvības apdrošināšanas līgumus ar uzkrājumu, kuru līguma termiņa beigās saņem sabiedrība, bet, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, - darbinieks vai viņa norādītā persona. Ar darbiniekiem noslēgta vienošanās, ka, nostrādājot sabiedrībā konkrētu gadu skaitu, uzkrājums pāriet darbiniekam. Kā grāmatvedībā uzrādīt veiktos prēmiju maksājumus? Vai šajā gadījumā, iekļaujoties 10% apmērā no darba algas summas, drīkst nepiemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? Vai maksājumus drīkst iekļaut uzņēmuma izdevumos?