Uzņēmumā ir darbinieki, kas atvaļinājumā nav bijuši jau vairākus gadus, bet uzkrājumi atvaļinājumiem ir rēķināti pareizi. Tā rezultātā uzkrājumu konta 43xx kredītā ir liela summa. Šī konta atlikumā atspoguļotas summas pat par darbiniekiem, kas uzņēmumā vairs nestrādā. Kā norakstīt šos uzkrājumus vismaz par darbiniekiem, kas vairs nestrādā uzņēmumā - vai ar atgriezenisku grāmatojumu? Kā šāda situācija var iespaidot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju?