Beidzot kāda laba ziņa arī grāmatvežiem! Izskatot prasības, kādas noteiktas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, var secināt, ka jautājumā par uzkrājumiem, uzkrātajiem ieņēmumiem, uzkrātajām saistībām, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanu nav būtisku izmaiņu. Mainās vien nianses.

Aplūkojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) iekļautās prasības, var konstatēt, ka izmaiņas uzkrājumiem, uzkrātajiem ieņēmumiem, uzkrātajām saistībām, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanai pamatā ir saistītas ar gada pārskata pielikumā atspoguļojamo informāciju dažādu kategoriju sabiedrībām, īpaši mikrosabiedrībām.