Zemnieku saimniecība izaudzējusi graudus, lai vēlāk tos pārdotu. Kā pareizi to visu grāmatot?