Dažādu labumu piedāvāšana darbiniekiem ir viens no paņēmieniem, ko darba devēji izmanto, lai nodrošinātu konkurenci savā starpā un piesaistītu jaunus darbiniekus. Viens no darbinieku labumu veidiem ir darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos. Ikvienam grāmatvedim, kurš saskaras ar darba devēja piešķirto labumu uzskaiti, ir būtiski zināt, kā šādas iemaksas pareizi atspoguļot uzņēmuma grāmatvedībā.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā veikt iemaksas privātajos pensiju fondos.
  • Kā jāuzskaita darba devēja veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos.
  • Kā veidot konta plānu, ja iemaksas privātajos pensiju fondos tiek veiktas no darbinieka darba samaksas.
  • Vai iemaksas privātajos pensiju fondos vienlaicīgi var veikt gan darbinieks, gan darba devējs.