Arī biedrības un nodibinājumi ir tikuši pie jauniem Ministru kabineta (MK) noteikumiem, kas reglamentē to grāmatvedības kārtošanu un pārskatu sagatavošanu.

No 2022.gada 1.jūlija ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā". Noteikumi nosaka:

  • kārtību, kādā biedrība, nodibinājums un arodbiedrība kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā;
  • organizācijas gada pārskatu struktūru, apmēru un saturu;
  • pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.