Teju katrs uzņēmums saskaras ar avansa norēķiniem – darbinieks par saviem vai avansā izsniegtajiem līdzekļiem iegādājas kādas preces saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet mēneša beigās iesniedz avansa norēķinu atskaiti un kaudzīti ar čekiem. Ja uzņēmumā nav ieviesta stingra kārtība, grāmatvedim tas var būt izaicinājums. Kā ērti organizēt avansa norēķinus?

Neskatoties uz uzņēmuma lielumu vai specifiku, nereti rodas situācijas, kad darbiniekiem jādodas komandējumā vai jāapmeklē tuvākais veikals, lai iegādātos nepieciešamo uzņēmuma saimnieciskajai darbībai. Šādos gadījumos darbinieks var izmantot uzņēmuma izsniegto avansu vai savus personīgos līdzekļus, vai arī darbiniekam var izsniegt uzņēmuma norēķinu karti. Savukārt, lai norēķinātos ar uzņēmumu, darbinieks iesniedz attaisnojuma dokumentus, uz kā pamata uzņēmums vai nu segs izmaksāto avansu, vai arī atmaksās darbiniekam tā iztērētos personiskos līdzekļus. Šeit svarīgi, cik korekti sagatavots attaisnojuma dokuments – vai iekļauta visa Grāmatvedības likuma (GL) 11.panta 5.daļā norādītā informācija un izsniegts kāds papildu dokuments, ja tas vajadzīgs.