Ar 2023.gada oktobrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, tika noteikts, ka turpmāk pārskata gada slēguma inventarizācijas norises process būs ātrāks un tiks novērsta darbietilpīgā dublējošo datu salīdzināšanas procedūra gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), gan nodokļu maksātājiem, kas iekļauti izlases kārtībā izveidotā kopā. Tādā veidā samazinot administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un VID.