Kādi grāmatojumi ir jāveic par kļūdaini saņemtajiem maksājumiem no debitora? Debitors norēķinu salīdzināšanas akta apstiprinājumu nav atsūtījis un nav arī skaidrojuma par pārmaksāto naudu. Pārmaksātā nauda nav pieprasīta atmaksai un nav debitora parāda atlikuma tā samazināšanai.