Vai strukturētie e-rēķini jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu? Vai e-rēķini vispār jāparaksta no juridiskās puses?

Obligātie rekvizīti rēķinā

Vispirms izskatīsim, kādi rekvizīti jāietver rēķinā. Saskaņā ar Grāmatvedības likuma (GL) 11.panta 5.daļu rēķins satur šādu informāciju:

  • dokumenta veida nosaukums;
  • dokumenta datums;
  • dokumenta numurs;
  • ziņas par dokumenta autoru – uzņēmumu, kas ir saimnieciskā darījuma dalībnieks un savā vārdā izdod dokumentu;
  • ziņas par darījuma partneri;
  • saimnieciskā darījuma apraksts un vērtība naudas izteiksmē;
  • atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem – arī citi normatīvajos aktos noteiktie obligātie rekvizīti;
  • par dokumentā sniegtās informācijas pareizību atbildīgās personas paraksts.