Sākumā priecājos, ka lauksaimniekiem svarīgās lietas nu ir aprakstītas jaunajos Ministru kabineta noteikumos, tomēr, iedziļinoties jaunajā regulējumā, sapratu, ka joprojām ir palicis daudz neskaidrību. Pievērsu uzmanību svarīgākajam, kas attiecas uz augiem un dzīvniekiem.

01.01.2016. spēkā stājies Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (GPL), kā arī saskaņā ar šo likumu izdotie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.755). MK noteikumos Nr.775 ir nodaļa, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, uzskaitot grāmatvedībā un norādot gada pārskatā lauksaimniecības augus un dzīvniekus.