Turpinot izskatīt attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasības, šoreiz pievērsīsimies nodokļa rēķina un preču piegādes dokumenta noformēšanas specifikai.